Analizy finansowe

W zakresie analizy finansowej realizujemy: prognozowanie sprawozdań finansowych, ocenę efektywności projektu (stopa zwrotu, NPV, IRR, itp.), analizę ekonomiczno-finansową do studium wykonalności.