Pozyskiwanie dotacji

Pozyskiwanie dotacji unijnych: wnioski o dotacje, biznesplany, studia wykonalności.   Rozliczanie dotacji unijnych, w tym: wnioski o płatność, przygotowanie załączników do wniosków o płatność, rozliczenia okresowe i końcowe.