Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu: finanse przedsiębiorstwa (analiza / kontroling / zarządzanie płynnością), zarządzanie ryzykiem kursowym (w tym futures / opcje), zarządzanie projektami, problematyka projektów unijnych (opracowywanie, rozliczanie), biznesplan / studium wykonalności, Excel – dla początkujących i zaawansowanych.