W zakresie analizy finansowej realizujemy:

  • prognozowanie sprawozdań finansowych,
  • ocenę efektywności projektu (stopa zwrotu, NPV, IRR, itp.),
  • analizę ekonomiczno-finansową do studium wykonalności.