Pozyskiwanie dotacji unijnych:

  • wnioski o dotacje,
  • biznesplany,
  • studia wykonalności.

 

Rozliczanie dotacji unijnych, w tym:

  • wnioski o płatność,
  • przygotowanie załączników do wniosków o płatność,
  • rozliczenia okresowe i końcowe.