Prowadzimy szkolenia z zakresu:

  • finanse przedsiębiorstwa (analiza / kontroling / zarządzanie płynnością),
  • zarządzanie ryzykiem kursowym (w tym futures / opcje),
  • zarządzanie projektami,
  • problematyka projektów unijnych (opracowywanie, rozliczanie),
  • biznesplan / studium wykonalności,
  • Excel – dla początkujących i zaawansowanych.